• Neerlandés
 • Inglés
 • Alemán
 • Español
 

Educate 2 Innovate

En interaktiv lärplattform

Educate2Innovate är en interaktiv online-plattform med snabbare omsättning av yrkesverksamhetens önskemål till lämplig och aktuell utbildning. Världen förändras i snabb takt. Educate2Innovate gör det möjligt att enkelt integrera denna utveckling i nya läroplaner. Med online-lärplattformen Educate2Innovate kan nya kurser lätt utvecklas utifrån en didaktisk modell. Educate2Innovate utvecklas gemensamt i ett internationellt partnerskap. Deltagande partner är BFW Bau Sachsen e.V., Malmö University, Technische Universität Dresden, Bouwmensen Limburg en Bouwmensen Amersfoort.

 

 

Välkommen till Educate 2 Innovate

 

Educate2innovate är en online lärplattform där kurser erbjuds gratis. Den första kursen vi erbjuder på denna plattform är kursen Sustainable building och består av 10 Units. Kursen är tillgänglig, interaktiv och tillgänglig för alla yrkeselever, studenter och andra intresserade. Nivån på kursen är SeQF nivå 2, men naturligtvis andra nivåer och lärare är också välkomna att delta i kursen.

Kursen består av följande 10 units

 1. Energins historia och dess inverkan på världsbefolkningen
 2. Byggmaterial och fossila bränslen
 3. Hållbar ekonomi är möjlig
 4. Boende i framtiden
 5. Tillgång och efterfrågan när det gäller hållbar byggnad
 6. Hållbar utformning "Att mäta är att veta!"
 7. Högteknologi och lågteknologi
 8. Ekologiska byggmaterial
 9. Framtida tekniker inom byggsektorn
 10. Den nya energimixen 2050

Educate2Innovate hälsar dig välkommen att ta kursen Sustainable construction. Deltagande är helt gratis. Du kan välja att bekräfta din kunskap efteråt med en (1) ECVET-punkt. Om du vill veta mer om ECVET, ta en titt  här.

För att få ECVET-poängen måste du först genomföra ett prov. Om du vill ta provet tillkommer det kostnader. Examinationen består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Båda proven genomförs vid en erkänd provningsplats.

För att förbereda den praktiska tentamen får du först en praktisk instruktionsdag. Den praktiska instruktionen, teoriprov och praktisk prov går samman i 2 på varandra följande dagar. Om du är intresserad av detta, kontakta oss:  info@educate2innovate.eu.

Innan du kan delta i tentamen måste du genomföra alla 10 units.

Är du nyfiken? Ta en titt på vår online  inlärningsmiljö.

TIP: om du har lyckats genomföra kursen med proven kan du infoga den i ditt EUROPASS CV. Vill du veta mer om  EUROPASS CV?