• Neerlandés
  • Inglés
  • Alemán
  • Español

Den nya energimixen

 

Denna modul behandlar traditionella och förnybara energikällor och lär dig grundläggande kunskaper om förfarandet för att generera energi från traditionella och förnybara energikällor. Dessutom förklarar den här modulen varför det finns behov av en ny energimix.