• Neerlandés
  • Inglés
  • Alemán
  • Español

Hållbar ekonomi är möjlig

 

I denna modul får du grundläggande kunskaper om de grundläggande begreppen hållbarhet och hållbar ekonomi samt hållbara bygg- och energibesparande åtgärder i byggnader. Du lär dig att förstå den geopolitiska nivån på hållbarhet och begreppet cirkulär ekonomi i motsats till linjär ekonomi.