• Neerlandés
  • Inglés
  • Alemán
  • Español

Hållbar utformning "Att mäta är att veta!"

 

I denna modul lär du grundläggande kunskaper om olika mätinstrument och du vet i vilken situation du bäst kan använda vilket instrument. Du lär dig också att tillämpa dessa instrument i praktiken.