• Neerlandés
  • Inglés
  • Alemán
  • Español

Byggmaterial och fossila bränslen

 

I denna modul kommer du att bekanta dig med olika konstruktionsperioder som visar att konstruktioner, tekniker och arkitektur har utvecklats under åren. Du kommer också att bli bekant med energimärkningen och du kommer att kunna namnge de tekniska egenskaperna hos bostäder från olika byggnadsperioder. Slutligen vet du för varje bostadsperiod vad möjligheterna till energibesparing är och vilka åtgärder som kan vidtas för att förverkliga energibesparingarna.