• Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Spaans

Vraag en aanbod met betrekking tot duurzaam bouwen

 

Deze module geeft je een beeld van verschillende opdrachtgevers en hun motivatie ten aanzien van verduurzaming. En leer je de verschillende opdrachtgevers te onderscheiden en te herkennen. Daarnaast leer je dat het belangrijk is dat de vraag van de opdrachtgever en het aanbod van duurzame mogelijkheden van materialen en techniek goed op elkaar zijn afgestemd. Tot slot heb je inzicht hoe je materiaal op duurzaamheid kan beoordelen.