• Neerlandés
  • Inglés
  • Alemán
  • Español

Projektet

 

Educate2Innovate-projektet har utvecklats som en del av ett Erasmus + -projekt och syftar till att utveckla en online-lärplattform som bidrar till en snabbare omsättning av yrkesverksamhetens önskemål till lämplig och aktuell utbildning. Världen förändras i snabb takt. Educate2Innovate gör det möjligt att enkelt integrera denna utveckling i nya läroplaner. Med online-lärplattformen Educate2Innovate kan nya kurser lätt utvecklas utifrån en didaktisk modell. Dessa kurser kan enkelt integreras i denna inlärningsplattform. Educate2Innovate utvecklas gemensamt i ett internationellt partnerskap. Deltagande partner är  BFW Bau Sachsen e.V., Malmö universitet, Technische Universität Dresden, Bouwmensen Limburg en Bouwmensen Amersfoort

Den första kursen som utvecklats inom ramen för projektet är Hållbart byggande (Sustainable construction).

Utöver projektpartnerna deltog olika parter i utvecklingen av Educate2Innovate. Olika parter från näringslivet har bidragit till innehållsutveckling. Dessutom har lärare och elever spelat en viktig roll för att översätta företagets materiella kompetens till lämpliga läromedel.

 

Internationell elev- och lärarutbyte

 

Två internationella student- och lärarutbyten organiserades under projektet. Den första i Amersfoort, Nederländerna och den andra i Leipzig, Tyskland. Under dessa internationella student- och lärarutbyten var eleverna mycket entusiastiska över undervisningsmetoden. Vi är stolta över engagemanget och den feedback de har gett inom projektet. Och tackar dem på det här sättet!

 

Vill du utveckla en kurs?

 

Plattformen utvecklades i  Moodle Nya kurser kan enkelt utvecklas och läggas till i online-lärplattformen. Byggföretag kan dela sin kunskap och erfarenhet och leverantörer kan dela ny teknik i denna online-lärplattform. Denna ingång kan integreras i en ny kurs. Educate2Innovate bidrar därigenom till en snabbare integration och översättning av den nuvarande utvecklingen i världen till ett konkret aktuellt pedagogiskt erbjudande.

Educate2Innovate vill bygga på denna plattform och uppmanar nya utvecklare av utbildning att använda plattformen. Användare från andra länder är också välkomna. Kursen för hållbar byggande kan fritt översättas till ett annat språk, förutsatt att gällande upphovsrätt beaktas. 

Om inget annat anges faller detta arbete under en  Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell

Om du vill ha mer information om Educate2Innovate, kontakta oss på:  info@educate2innovate.eu