• Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Spaans

Het project

 

Het project Educate2Innovate is ontwikkeld in het kader van een Erasmus+ project en heeft als doel om een online leerplatform te ontwikkelen dat bijdraagt aan een snellere vertaling van de wensen die het werkveld stelt, naar passend en actueel onderwijs. De wereld verandert in een razendsnel tempo. Educate2Innovate maakt het mogelijk om deze ontwikkelingen op een gemakkelijke manier te integreren in nieuwe lesstof. Binnen het online leerplatform Educate2Innovate kunnen op eenvoudige wijze nieuwe cursussen ontwikkeld worden aan de hand van een didactisch model. Deze cursussen kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in dit leerplatform. Educate2Innovate is in een internationaal partnerverband gezamenlijk ontwikkeld. Deelnemende partners zijn: BFW Bau Sachsen e.V., Malmö University, Technische Universität Dresden, Bouwmensen Limburg en Bouwmensen Amersfoort

De eerste cursus die in het kader van dit project is ontwikkeld is Duurzaam Bouwen. 

Aan de ontwikkeling van Educate2Innovate hebben, naast de projectpartners, verschillende partijen meegewerkt. Bij de inhoudelijke ontwikkeling hebben diverse partijen uit het bedrijfsleven input geleverd, daarnaast hebben docenten en studenten een belangrijke rol gespeeld om de inhoudelijke expertise van het bedrijfsleven te vertalen naar passend lesmateriaal.

 

Internationale studenten- en docentenuitwisseling

 

Tijdens het project zijn twee internationale studenten- en docentenuitwisselingen georganiseerd. De eerste in Amersfoort, Nederland en de tweede in Leipzig, Duitsland. Tijdens deze internationale studenten- en docentenuitwisselingen bleken de studenten erg enthousiast over deze lesmethode. Wij zijn trots op hun inzet en de feedback die zij binnen het project gegeven hebben. En willen hen graag langs deze weg bedanken! 

 

Ook graag een cursus ontwikkelen?

 

Het platform is in Moodle ontwikkeld. Binnen het online leerplatform kunnen gemakkelijk nieuwe cursussen ontwikkeld en toegevoegd worden. Bouwbedrijven kunnen hun kennis en ervaring delen en toeleveranciers kunnen nieuwe technologieën delen in dit online leerplatform. Deze input kan worden geïntegreerd in een nieuwe cursus. Educate2Innovate draagt hiermee bij aan een snellere integratie en vertaling van actuele ontwikkelingen in de wereld  tot een concreet actueel onderwijsaanbod. 

Educate2Innovate wil graag voortborduren op dit platform en nodigt nieuwe ontwikkelaars van onderwijs van harte uit gebruik te maken van dit platform. Ook gebruikers uit andere landen zijn welkom, de cursus Duurzaam Bouwen is vrij te vertalen naar een andere taal, mits rekening wordt gehouden met onderstaande copyright.  

Tenzij anders vermeld, valt dit werk onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Wilt u meer informatie over Educate2Innovate neemt u dan contact op met ons via: info@educate2innovate.eu